2/23/10

ხუროთმოძღვრების ძეგლებიქართული ხუროთმოძღვრები ძეგლები

საქართველო სამეფო დავით აღმაშენებლის დროს


2/17/10

საქართველოს ისტორიული საზღვრები რუსეთთან შეერთების დროს


რუკა საქართველოს ისტორიული საზღვრებისა რუსეთთან შეერთების დროს