2/17/10

საქართველოს ისტორიული საზღვრები რუსეთთან შეერთების დროს


რუკა საქართველოს ისტორიული საზღვრებისა რუსეთთან შეერთების დროს