3/26/10

ბიზანტია და მახლობელი აღმოსავლეთი 1021-1022 წლებში

ბიზანტია და მახლობელი აღმოსავლეთი 1021-1022 წლებში

3/4/10

საქართველო XVIII საუკ. მეორე ნახევარში


საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეპარქიების რუკა