5/1/10

აფხაზეთის რუკა

3/26/10

ბიზანტია და მახლობელი აღმოსავლეთი 1021-1022 წლებში

ბიზანტია და მახლობელი აღმოსავლეთი 1021-1022 წლებში

3/4/10

საქართველო XVIII საუკ. მეორე ნახევარში


საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეპარქიების რუკა

2/23/10

ხუროთმოძღვრების ძეგლებიქართული ხუროთმოძღვრები ძეგლები

საქართველო სამეფო დავით აღმაშენებლის დროს


2/17/10

საქართველოს ისტორიული საზღვრები რუსეთთან შეერთების დროს


რუკა საქართველოს ისტორიული საზღვრებისა რუსეთთან შეერთების დროს